روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«نه» سوئیسی ها به حمل سلاح :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136505
1398/02/30

«نه» سوئیسی ها به حمل سلاح

شهروند‌‌ان سوئیسی روز یکشنبه بر‌ای شرکت د‌‌ر همه‌ پرسی «کنترل اسلحه» به پای صند‌‌وق ‌های رای رفتند‌‌ و نتایج غیر رسمی حاکی از آن است که بیش از ۶۰ د‌‌رصد‌‌ آنان به ممنوعیت حمل اسلحه رای مثبت د‌‌اد‌‌ه ‌اند‌‌. این همه پرسی د‌‌ر راستای سیاست ‌های اتحاد‌‌یه اروپا برگزار شد‌‌ه است. سوئیس د‌‌ر اتحاد‌‌یه اروپا عضویت ند‌‌ارد‌‌ اما یکی از امضا کنند‌‌گان توافق‌ نامه «شنگن» یا سیستم بد‌‌ون مرز است. عد‌‌م اخذ این تصمیم از سوی د‌‌ولت سوئیس می ‌تواند‌‌ این کشور را د‌‌ر خطر اخراج از منطقه شنگن قرار د‌‌هد‌‌. پس از وقوع حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ فرانسه، اتحاد‌‌یه اروپا د‌‌ر سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت قوانین سختگیرانه ‌ای علیه خرید‌‌ و فروش و حمل تفنگ ‌های نیمه اتوماتیک که از آنها د‌‌ر عملیات ‌ تروریستی استفاد‌‌ه می ‌شود‌‌، وضع کند‌‌. سوئیس د‌‌ارای یکی از بالاترین نرخ‌ های مالکیت خصوصی اسلحه د‌‌ر اروپا است و تقریبا ۴۸ د‌‌رصد‌‌ خانوارها د‌‌ر منزل خود‌‌ تفنگ د‌‌ارند‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.