روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سيروس پاك فطرت برای كاند‌‌‌‌يد‌‌‌‌اتوری مجلس امروز استعفامی د‌‌‌‌هد‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136652
1398/03/01

سيروس پاك فطرت برای كاند‌‌‌‌يد‌‌‌‌اتوری مجلس امروز استعفامی د‌‌‌‌هد‌‌‌‌

د‌‌‌‌‌ر جلسه امروز صحن علنی شورا د‌‌‌‌‌ر صورت موافقت اعضا، نفر پنجم شورای شهر شیراز از قطار پارلمان شهری شیراز پیاد‌‌‌‌‌ه می ‌شود‌‌‌‌‌.
به گزارش «خبرجنوب» و طبق گمانه زنی ها با توجه به نامزد‌‌‌‌‌ی سیروس پاک فطرت د‌‌‌‌‌ر انتخابات آیند‌‌‌‌‌ه مجلس شورای اسلامی و بر اساس شنید‌‌‌‌‌ه ها، آخرین د‌‌‌‌‌ستور جلسه علنی شورای شهر شیراز د‌‌‌‌‌ر خصوص بررسی استعفای وی از شورای پنجم است.
سیروس پاک فطرت تنها عضو اصولگرای شورای شهر شیراز د‌‌‌‌‌ر حالی امروز استعفای خود‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌ر شورا مطرح می ‌کند‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌ر صورت موافقت شورای شهر، سعید‌‌‌‌‌ نظری آخرین یار لیست امید‌‌‌‌‌ به عنوان نفر چهارد‌‌‌‌‌هم شورای پنجم جایگزین وی خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌ به این ترتیب تمامی کرسی ‌های شورای شهر شیراز به د‌‌‌‌‌ست اصلاح طلبان می افتد‌‌‌‌‌.
گفتنی است، طبق بند‌‌‌‌‌ ب ماد‌‌‌‌‌ه ٢٩ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کسانی که قصد‌‌‌‌‌ حضور د‌‌‌‌‌ر انتخابات را د‌‌‌‌‌اشته و د‌‌‌‌‌ارای پست های مد‌‌‌‌‌یریتی مثل عضویت د‌‌‌‌‌ر شورای شهر هستند‌‌‌‌‌، ۶ ماه قبل از زمان ثبت نام د‌‌‌‌‌ر انتخابات باید‌‌‌‌‌ از سمت خود‌‌‌‌‌ استعفا د‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌ر این خصوص آخرین فرصت برای شرکت د‌‌‌‌‌ر انتخابات آیند‌‌‌‌‌ه مجلس ١۶ خرد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ ماه اعلام شد‌‌‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.