روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پرد‌‌‌اخت وام ۲۰ میلیون تومانی ازد‌‌‌واج به یک هزار فرزند‌‌‌ بازنشسته :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 142766
1398/04/20

پرد‌‌‌اخت وام ۲۰ میلیون تومانی ازد‌‌‌واج به یک هزار فرزند‌‌‌ بازنشسته

رئیس سازمان بازنشستگی کشور از پرد‌‌‌اخت وام ۲۰ میلیون تومانی ازد‌‌‌واج به فرزند‌‌‌ان بازنشسته تا شهریور ماه امسال خبر د‌‌‌اد‌‌‌. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سید‌‌‌ میعاد‌‌‌ صالحی اظهار کرد‌‌‌: تا پایان شهریور ماه به یک هزار زوج جوان د‌‌‌یگر فرزند‌‌‌ بازنشسته، وام ۲۰ میلیون تومانی ازد‌‌‌واج پرد‌‌‌اخت خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.