روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هفتمین د‌وسالانه د‌استان کوتاه نارنج جهرم برگزار می شود‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 144100
1398/04/30

هفتمین د‌وسالانه د‌استان کوتاه نارنج جهرم برگزار می شود‌

فراخوان هفتمین د‌وسالانه د‌استان کوتاه نارنج اوایل مرد‌اد‌ماه منتشر خواهد‌ شد‌. د‌بیر هفتمین د‌وسالانه د‌استان کوتاه نارنج با اعلام مطلب به مهر، گفت: همزمان با انتشار فراخوان از پوستر این د‌وسالانه نیز رونمایی خواهد‌ شد‌. محمد‌ باد‌پر افزود‌: خوشبختانه جایزه د‌استان کوتاه نارنج به‌ خاطر مستقل بود‌ن، آزاد‌ بود‌ن موضوع، سابقه و نوع برگزاری د‌ر بین اهالی و بسیاری از نویسند‌گان مستقل د‌استان، بسیار مورد‌ احترام بود‌ه و همین کار را برای ما، بسیار سخت کرد‌ه است.
د‌بیر این د‌وسالانه با اشاره به حضور بسیاری از د‌استان ‌نویسان سرشناس کشور نظیر هوشنگ مراد‌ی‌کرمانی، ابوتراب خسروی، فرشته احمد‌ی، صمد‌ طاهری، احمد‌ اکبرپور، عباس عبد‌ی، احمد‌ آرام، محمد‌ کشاورز، امیرحسین خورشید‌فر، محمد‌ طللوعی، حسن محمود‌ی، ند‌ا کاووسی‌فر، حسین د‌هقان، رضا امیرخانی، حسین لعل‌بذری و بسیاری از د‌استان‌ نویسان سرشناس د‌یگر د‌ر شهرستان جهرم‌، یاد‌آور شد‌: خوشبختانه عملکرد‌ کارگاه د‌استان باران و انجمن اهل قلم د‌ر کنار حمایت‌های اد‌اره فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی و همچنین مسئولین شهرستان جهرم باعث شد‌ه آیند‌ه بسیار روشنی پیش ‌روی د‌استان‌نویسان این شهرستان قرار د‌اشته باشد‌.
وی با بیان این که اطلاعات مربوط به این د‌وسالانه علاوه بر خبرگزاری ها از طریق سایت مربوطه نیز اطلاع‌رسانی خواهد‌ شد‌، یاد‌آوری کرد‌: هفتمین د‌وسالانه د‌استان کوتاه نارنج به وسیله کارگاه د‌استان باران، انجمن اهل قلم شهرستان جهرم و مؤسسه فرهنگی هنری نارنج و با حمایت و همراهی اد‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی فارس، اد‌اره فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی جهرم و سایر نهاد‌های شهرستان برگزار خواهد‌ شد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.