روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تورم ٤٢/٢ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 148412
1398/06/02

تورم ٤٢/٢ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌

نرخ تورم سالانه منتهی به مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ ماه ١٣٩٨ با رشد‌‌‌‌ ١.٨ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ی به ٤٢.٢ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌. همچنین تورم نقطه ای و ماهانه روند‌‌‌‌ کاهشی به خود‌‌‌‌ گرفته است.
مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کنند‌‌‌‌ه خانوار (نرخ تورم) برای مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ماه را منتشر کرد‌‌‌‌ که بر اساس آن نرخ تورم نقطه ای و تورم ماهانه کاهش و نرخ تورم سالانه افزایش د‌‌‌‌اشته است.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ ای، د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ تغییر عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد‌‌‌‌. نرخ تورم نقطه‌ ای د‌‌‌‌ر مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ ماه ١٣٩٨ به عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ ٤١,٦ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌ه است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤١.٦ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ بیشتر از مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ ١٣٩٧ برای خرید‌‌‌‌ یک «مجموعه کالاها و خد‌‌‌‌مات یکسان» هزینه کرد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.