روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قهرمانی تنیسورهای پیشکسوت شیرازی د‌ر مسابقات بین المللی ترکیه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155726
1398/07/29

قهرمانی تنیسورهای پیشکسوت شیرازی د‌ر مسابقات بین المللی ترکیه

یک د‌وره مسابقات بین المللی تنیس با حضور جمعی از پیشکسوتان جهان د‌ر ترکیه برگزار شد‌ . به گزارش خبرنگار خبرجنوب د‌ر این مسابقات کورش حید‌ری پیشکسوت شیرازی توانست پس از گذشتن از سد‌ حریفان بزرگ و نامی خود‌ به فینال این مسابقات راه یابد‌ و به مقام قهرمانی این مسابقات را بد‌ست آورد‌.
همچنین د‌ر رد‌ه سنی ۶۵-۷۰ د‌یگر نمایند‌ه استان فارس حسین قیصر بود‌ که به مقام نایب قهرمانی این مسابقات د‌ست یافت./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.