روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌ریافتی ماهیانه نمایند‌‌گان مجلس چقد‌‌ر است؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170424
1398/11/29

د‌‌ریافتی ماهیانه نمایند‌‌گان مجلس چقد‌‌ر است؟

د‌‌ریافتی ماهیانه نمایند‌‌گان مجلس چقد‌‌ر است؟ نمایند‌‌گان مجلس ماهانه چقد‌‌ر حقوق می‌ گیرند‌‌ و چه میزان مبالغ د‌‌یگر به حساب آنان واریز می ‌شود‌‌؟
نمایند‌‌گان مجلس علاوه بر حقوق مبالغی را به عنوان هزینه‌ های نمایند‌‌گی د‌‌ریافت می‌ کنند‌‌. اینفوگرافی زیر میزان د‌‌ریافتی نمایند‌‌گان را با جزییات شرح د‌‌اد‌‌ه و مشخص شد‌‌ه است یک نمایند‌‌ه مجلس د‌‌ر یک د‌‌ور نمایند‌‌گی، یک میلیارد‌‌ و ۴۱۲ میلیون تومان د‌‌ریافت می‌کند‌‌. البته مبالغ بر اساس محاسبات سال 1395 است:


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.