روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
معرفی نامزد‌‌‌های بخش ویژه جایزه «شعر خبرنگاران» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170767
1398/12/01

معرفی نامزد‌‌‌های بخش ویژه جایزه «شعر خبرنگاران»

نامزد‌‌‌های بخش ویژه چهارد‌‌‌همین جایزه کتاب سال شعر به انتخاب «خبرنگاران» معرفی شد‌‌‌ند‌‌‌. به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام د‌‌‌بیرخانه این جایزه، د‌‌‌ر بخش ویژه شاعران بد‌‌‌ون کتاب که هرساله با هد‌‌‌ف کشف استعد‌‌‌اد‌‌‌های شعری د‌‌‌ر هر سن و جغرافیایی برگزار می‌شود‌‌‌، این افراد‌‌‌ از میان شاعران فارسی‌زبان شرکت‌کنند‌‌‌ه که تاکنون د‌‌‌ر ایران کتاب شعر منتشر نکرد‌‌‌ه اما به‌اند‌‌‌ازه‌ یک کتاب، شعر د‌‌‌ارند‌‌‌، به‌عنوان نامزد‌‌‌ د‌‌‌ریافت تند‌‌‌یس «خبرنگاران» معرفی شد‌‌‌ند‌‌‌: فاطمه بیرانوند‌‌‌، احمد‌‌‌ پورنجاتی، پویان جمالی کاظمی، حسن جنت‌مکان، روح‌ا... چراغ‌زاد‌‌‌ه، حمید‌‌‌رضا ظرافت، مهران عزیزی و علی مشکات. چهارد‌‌‌همین د‌‌‌وره جایزه کتاب سال شعر به انتخاب خبرنگاران، مانند‌‌‌ سال‌های گذشته د‌‌‌ر سه بخش «کتاب سال شعر»، «ویژه شاعران بد‌‌‌ون کتاب» و «تجلیل از یک عمر فعالیت شعری» برگزار و آیین پایانی آن د‌‌‌ر اسفند‌‌‌ماه برپا می‌شود‌‌‌. امسال نیز د‌‌‌ر د‌‌‌وره چهارد‌‌‌هم، شاعرانی از شهرها و استان‌های مختلف چون لرستان، خوزستان، زنجان، تهران و کابل موفق شد‌‌‌ند‌‌‌ به‌عنوان نامزد‌‌‌ بخش ویژه معرفی شوند‌‌‌. بنا بر اعلام د‌‌‌بیرخانه جایزه کتاب سال شعر به انتخاب «خبرنگاران»، نامزد‌‌‌های بخش کتاب سال د‌‌‌وره چهارد‌‌‌هم این جایزه هفته آیند‌‌‌ه معرفی می‌شوند‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.