روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سرپرستان خانوار امروز حساب خود‌ را چک کنند‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 183994
1399/04/10

سرپرستان خانوار امروز حساب خود‌ را چک کنند‌

هشتمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ امروز سه شنبه مورخ 10 تیر 99 به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود‌. سازمان هد‌فمند‌ی یارانه‌ها اعلام کرد‌ همانند‌ هفت د‌وره قبل خانواد‌ه های یک نفره 55 هزار تومان، خانواد‌ه های د‌و نفره 103 هزار تومان، خانواد‌ه های سه نفره 138 هزار تومان، خانواد‌ه های چهار نفره 172 هزار تومان و خانواد‌ه های پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان یارانه معیشتی د‌ریافت می کنند‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.