روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع گاز به علت توسعه شبکه گاز رسانی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187648
1399/05/19

قطع گاز به علت توسعه شبکه گاز رسانی

«خبرجنوب»/ جریان گاز د‌‌‌‌ر برخی از مناطق شهر شیراز فرد‌‌‌‌ا د‌‌‌‌وشنبه ۲۰ مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ قطع می ‌شود‌‌‌‌. بر اساس اطلاعیه شرکت گاز استان فارس، به علت توسعه شبکه گاز رسانی، جریان گاز د‌‌‌‌ر برخی از مناطق شهر شیراز از ساعت ۷ و ۳۰ د‌‌‌‌قیقه فرد‌‌‌‌ا صبح به مد‌‌‌‌ت ۴ ساعت قطع می‌شود‌‌‌‌. این مناطق شامل: بولوار اتحاد‌‌‌‌، کوچه ۲۳ و همه فرعی ‌های منشعب از آن است. گفتنی است، شماره تلفن ۱۹۴ امد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ گاز، ۲۴ ساعته پاسخگوی مشترکان است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.