روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
امضا تفاهم نامه همکاری بین هیات کشتی وآموزش و پرورش کوار :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191123
1399/06/26

امضا تفاهم نامه همکاری بین هیات کشتی وآموزش و پرورش کوار

در راستای ایجاد رونق بیشتر در رشته اول وملی کشورمان تفاهم نامه ای در موارد مختلف بین هیات کشتی واداره آموزش و پرورش شهرستان کوار امضا شد.
رئیس هیات کشتی شهرستان کوار ضمن اظهار رضایت از این تفاهم نامه به خبرنگار ما گفت: با پیگیری های مستمر دکتر دبیر رئیس فدراسیون کشتی تفاهم نامه خوبی با تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش منعقد گردیده است که می‌تواند سبب پیشرفت ورزش ما در سطح کشورشود.
احد کشاورز ضمن اظهار رضایت از تفاهم نامه در ادامه به خبرنگار ما گفت : از وقتی که ورزش در آموزش و پرورش کم رنگ شد رشته های مختلف ورزش کشورمان متضرر گردیدند.
وی افزود خوشبختانه مدیران ورزش آموزشگاه‌های استان از جمله دکتر دهقان مدیر تربیت بدنی وسایر مسئولان دید بسیار خوبی بر این موضوع دارند که می‌تواند طی راهکارهای مناسب ورزش آموزشگاه‌های استان را به آینده ای بهتررسانده و در ادامه مسیر امیدوارتر سازد.
رئیس هیات کشتی شهرستان کوار در ادامه افزود: امیدوارم هر چه زودتر با برطرف شدن بیماری مهلک کرونا در سطح کشورمان شرایطی مهیا گردد تا ورزش همچون گذشته سبب ایجاد شور ونشاط بین مردم شود. وی در خاتمه از حمایت همیشگی مهندس عبیدی رئیس آموزش وپرورش شهرستان کوار در امور مختلف با ورزش شهرستان همچنین مهندس قنبری رئیس تربیت بدنی آموزش و پرورش بخاطر همکاری خوب با هیات کشتی شهرستان تشکر نمود.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.