روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شما را می بینیم؛ ما را بشنوید :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192447
1399/07/09

شما را می بینیم؛ ما را بشنوید

سهیلا رفیعی نژاد خبرنگار «خبرجنوب»/ پیام ها را مبهم جواب می داد. یک پیام در میان می گفت شما؟ احساس کردم اعتماد ندارد. گفت باید تصویری زنگ بزنی. تماس تصویری گرفتم و وقتی مستقیم من را دید اعتماد کرد. لب خوانی می کرد همه چیز را با مشاهده و دقت با زبان اشاره جواب می داد. حرف هایش را یکی در میان متوجه می شدم. فقط می دانم گله مند بود از همه حق وحقوقی که نادیده گرفته شده است.
او یک ناشنوا است. یک عضو از جامعه اما محروم از بسیاری امکانات وموقعیت ها صرفا به خاطر ناشنوایی. امروز روز ناشنوایان است. روز افرادی که بیشتر با سکوت شان حرف می زنند. چه قشنگ است این جمله درباره ناشنواها که «سکوت فریاد بی صداست». روزی که از همان اول (سال 1957) به منظور احقاق حقوق ناشنوایان نام گذاری شد. هدف از این نامگذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته هایی از زبان اشاره وآگاهی سیاست مداران وهمچنین عموم مردم از مشکلاتی است که این قشربا آن رو به رو هستند. دراین باره با وجود گذشتن سال ها هنوز ناشنوایان برای حضور در جامعه وارتباط اجتماعی تنها هستند. چرا که یادگیری زبان اشاره توسط افراد شنوا به حال خود رها شده و آن ها برای مراجعه به ادارات هم از این حق محروم اند ومعمولا دچار سردرگمی می شوند. به همین دلیل ترجیح می دهند در جمع خودشان بمانند و وارد جمعی نشوند که حرف های آن ها را نمی فهمند. البته این روزها زدن ماسک برای لب خوانی ناشنوایان هم قوز بالا قوز شده است.
مشکلات ناشنوایان یکی دو تا نیست، به قولی یک خانم ناشنوای فعال در فارس که مادر هم هست، داستان ها باید تعریف کرد. در همین باره خبرنگار «خبرجنوب» گفت وگویی با تعدادی از ناشنوایان استان انجام داده واز آنها خواسته موانع برای حضور ناشنوایان در جامعه را بیان کنند که از نظر می گذرانیم.

سمیه زارعی- مدیر عامل کانون ناشنوایان فارس
مشکلات بسیاری برای حضور ناشنوایان در جامعه وجود دارد. به رسمیت نشناختن زبان اشاره ایرانی یکی از مشکلات ناشنوایان است. اگر در ایران زبان اشاره به رسمیت شناخته شود مشکلات ارتباطی وآموزشی تشدید می یابد و عدم دسترسی ناشنوایان به مترجم، روش آموزش در مدارس و... نیز همچنان جزو مسائل و موانع حضور ناشنوایان در جامعه باقی خواهد ماند.
سازمان بهزیستی که متولی معلولان وناشنوایان است قدمی موثر برای بهبود کیفیت زندگی ناشنوایان در فارس برنداشته است. در این باره خدمات توانبخشی ودر اختیار قرار دادن مترجم برای انجام امور اداری به سختی ارائه می شود.
ماده 5 منشور حقوق شهروندی که نوشته معلولان باید از حق زندگی مستقل برخوردار باشند، ولی با شرایطی که الان موجود است ناشنوایان توانایی زندگی مستقل ندارند، چرا که دسترسی به خدمات شهری واجتماعی برای آنها بسیار سخت است.

کاظم فیصلی- ناشنوا وفعال در زمینه رفع مشکلات این افراد در فارس
کودکان ناشنوا از شنیدن زبان مادری ولهجه های زبان محلی محروم هستند چون اولیای آنها به زبان اشاره آشنا نمی باشند که بتوانند به فرزندشان آموزش بدهند!

طبق قانون تنها کودکان ناشنوا بعد از سن
7 سالگی وارد مدارس استثنایی می شوند. یعنی ناشنوایان از سن 7 سالگی تازه از صفر با زبان فارسی آنطور که باید آشنا می شوند و آن هم در حد خواندن ونوشتن و نه تلفظ صدا. چون اصلا صدا نمی شنوند. در این باره باید تمهیداتی در نظر گرفته شود. به همین دلیل شهروندان عادی راحت می توانند با جامعه از طریق گفت وگو ارتباط برقرار کنند و هم راحت می توانند از امکانات مختلف برخوردار شوند وناشنوایان از این ها محرومند.
متاسفانه مسئولان وکارفرمایان از توانایی های ناشنوایان بخوبی بهره نمی برند و از استخدام آنها در ادارات هم خبری نیست. وضعیت اشتغال این افراد مطلوب نیست وبیش از 90 درصد آنها در فارس بیکارند وتعداد زیادی هنوز مجردند و سن ازدواجشان بالا رفته و برخی دچار افسردگی هستند.
متاسفانه بعضی مسئولان و کارفرماها از توانمندی‌های ناشنوایان حمایت نمی کنند ونسبت به این قضیه درک درستی ندارند و چون فقط می بینند که با اشاره صحبت می کنند، برای پذیرش آنها سختگیری کرده و بدون تست کردن این توانمندی‌ها خیلی زود به ناشنوایان جواب رد می دهند. فرهنگسازی درباره توجه به توانایی‌های ناشنوایان اهمیت بسزایی دارد تا آنها به حاشیه رانده نشوند.
حتی اگر کارشناسان ادارات به زبان اشاره وارد نیستند، بهتر است با حوصله از ناشنوا بخواهند که بنویسد نه اینکه کار او را به بعد موکول کنند وانگیزه ناشنوا را برای حضور در جامعه کاهش دهند. اگر سئوالات شما به عنوان فردی که ارباب رجوع ناشنوا دارد تخصصی بود و ناشنوا متوجه نشد، می توانید مترجم مسلط به زبان اشاره ناشنوایان از بهزیستی استان ویا شهرستان درخواست کنید. تا زمینه رفع مشکلات بهتر از قبل فراهم شود، تا ناشنوا در برابر افراد عادی از نوع تلفظ خود خجالت نکشد ومنزوی نشود. مهمترین دلایل عدم ازدواج ناشنوایان شغل ومسکن است ودرصد بالایی از این افراد در استان 30 تا چهل وچند سال سن دارند، اما به خاطر مسایل مالی مستقل نشده وهنوز با خانواده پدری زندگی می کنند.

اکبر یک کلام- رئیس کانون ناشنوایان فارس
نبود مترجم در ادارات ازجمله مشکلاتی است که ناشنوایان را از حضور در جامعه نا امید می کند. چرا که هنگام مراجعه کارشناس ویا مسئول آن بخش حرف‌های ناشنوا یا کم شنوا را متوجه نمی شود وکار ناشنوا راه که نمی افتد هیچ، دچار سردرگمی هم می شود وهمیشه برای انجام کارها باید وابسته به یک همراه باشد. در این باره متاسفانه افرادی مثل ما ازبرنامه های تلویزیون هم بهره لازم را نمی برند. درج زیر نویس در فیلم‌ها ضروری است. اکثر برنامه ها مترجم ندارد و حتی مترجم کنونی صدا وسیما هم برای اکثر ناشنوایان قابل فهم نمی باشد. این یعنی قطع دسترسی ناشنوایان با صدا وسیما، به دلیل استفاده از روش غلط مترجمان شاغل درصداو سیما و نبود زیر نویس ها. در این زمینه معتقدیم باید از زبان اشاره ایرانی که مورد استفاده ناشنوایان کشور واز جمله استان است استفاده شود. ناشنوایان برای ازدواج و تامین جهیزیه ویا هزینه های دیگر مشکل دارند وبرای گرفتن وام هم از نظر ضمانت با مشکلاتی مواجه اند واز سوی مسئولین خواستار حمایت از این افراد هستیم.

حقیقت جو، جوان ناشنوا
بی توجهی به توانایی های ناشنوایان ونبود مترجم در ادارات ودیگر اماکن عمومی از نگرانی هایی است که به آن روبرو هستیم. برخی ناشنوایان به دلیل ترحم والبته نادیده گرفتن توانمندی هایشان از حضور در جامعه هراس دارند وبه همین دلیل ترجیح می دهند بیشتر در جمع افراد ناشنوا حاضر شوند. من همه سعی خود را به منظور حضور در جامعه کرده ام اما برخی از دوستانم که ناشنوا هستند برای بیرون آمدن از خانه وحضور در بین افراد عادی دچار اضطراب می شوند. فرهنگسازی در این باره بین افراد جامعه در استان ضروری است ودر این باره می تواند کمک کننده باشد. برخورداری ناشنوایان از امکانات ویژه به منظور حضور بیشتر در جامعه و ابراز توانمندی‌هایشان اهمیت بسزایی دارد وباید برنامه ریزی شود.

معاون توانبخشی بهزیستی فارس: برخی کارفرمایان در فارس توانایی‌های ناشنوایان را نمی بینند
«خبرجنوب»/ در حالیکه تعداد ناشنواها در فارس کم نیست. اما فرهنگ برخورد مطلوب با آنها ودیدن توانایی‌هایشان هنوز نهادینه نشده است. این وضعیت به نحوی است که اکثر ناشنوا وکم شنواها در استان گله مندند. در این باره مشکلات اقتصادی و گرانی وسایل توانبخشی هم مزید برعلت شده است.
معاون توانبخشی بهزیستی فارس در این باره به خبرنگار"خبرجنوب" گفت: طبق آخرین آمار تعداد ناشنوایان در استان بیش از 22 هزار و339 نفر است. حمید گودرزی افزود: 4 هزار و409 نفر از این تعداد دچار کم شنوایی خفیف، 7 هزار و264 نفر کم شنوای متوسط و7 هزار و417 نفر ناشنوای شدید و 3 هزار و249 نفرناشنوای خیلی شدید هستند. از این تعداد 12 هزار و812 نفر مرد و9 هزار و527 نفر زن هستند.
وی گفت: طبق علت شناسی 50 درصد علت ناشنوایی ژنتیکی ، 25 درصد زردی دوران نوزادی وبیماری‌های حین بارداری مادر ومسایل هنگام زایمان است و علت 25 درصد اختلالات شنوایی هم ناشناخته است.گودرزی افزود: ما طرحی تحت عنوان غربالگری شنوایی در استان داریم که برای تمامی نوزادان در حال اجرا است ودر 6 ماهه اول امسال 24 هزار و251 نوزاد در فارس در این برنامه شرکت داده شدند. بین این تعداد امسال 441 نوزاد به مرحله تشخیص و141 نفر ناشنوا وکم شنوا به مرحله مداخله فرستاده شدند.
وی گفت: افرادی که در خانواده بخصوص بین بستگان درجه یک ناشنوا دارند باید قبل بارداری آزمایش ژنتیک انجام دهند.
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان در ادامه با اشاره به مشکلات ناشنواها افزود: اولین ومهمترین مشکل این افراد بحث اشتغال است. کارفرماها چه دولتی چه غیر دولتی بیشتر ناتوانی های آنها را می بینند و به تواناییهای شان اهمیتی نمی دهند . به همین دلیل از استخدام آنها جلوگیری می کنند و حتی دیده شده در برخی دستگاهاهای دولتی در استخدام ها شرایط کاری را طوری تنظیم می کنند که فقط افراد سالم بتوانند شرکت کنند. مثلا می گویند داشتن شرایط جسمی کاملا سالم که افراد با معلولیت نتوانند شرکت کنند.گودرزی افزود: یکی دیگر از مشکلات ما مشکلات ما با رسانه ملی است ، با اینکه در قانون حمایت از حقوق معلولین به صراحت ذکر شده که در تمام برنامه ها باید مترجم ناشنوایان وجود داشته باشد. وی عنوان کرد: مشکل بعدی این افراد عدم وجود مترجم در دستگاه‌ها ونهادهای اداری دولتی وغیردولتی است. گودرزی گفت: مشکل جدید ناشنوا هم زدن ماسک توسط افراد وعدم امکان لب خوانی توسط آنها است.
وی ادامه داد: گران بودن تجهیزات ووسایل کمک توانبخشی و افزایش 6 تا 7 برابری این لوازم طی یکی دو سال اخیر مشکلات دیگری است که هم بهزیستی وهم ناشنواها با آن روبرو هستند وبه منظور تهیه سمعک ودیگر ملزومات باید چند برابر قبل هزینه شود که با بودجه ها همخوانی ندارد.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.