روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
۳۱ طرح ورزشی گچساران نیازمنداعتبار برای تکمیل :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197273
1399/09/05

۳۱ طرح ورزشی گچساران نیازمنداعتبار برای تکمیل

۸۸ میلیارد ریال برای تکمیل طرح های ورزشی گچساران نیاز است.
رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران گفت: این میزان اعتبار برای تکمیل ۳۱ طرح ورزشی در این شهرستان نیاز می باشد که تاکنون برای اجرای این طرح ها ۳۸۴ میلیارد ریال هزینه شده است.
فریدون عبدالخانی با بیان اینکه ۱۳ مورد از این طرح ها با اعتباری بیش از ۸۹ میلیارد ریال تاکنون افتتاح شده گفت: نبود رختکن و انشعاب برق از مهمترین مشکل طرح های افتتاحی این شهرستان است.
عبدالخانی چمن مصنوعی آبریگون، مردان معصوم، بابا کلان، اسلام آباد، سرابننیز، ناصر آباد، پاکوه، خانه جوان، محله سادات، امامزاده جعفر، مظفرآباد و سربیشه را از مهمترین طرح های افتتاحی این شهرستان اعلام کرد.
وی گفت: ۱۰ مورد از طرح های ورزشی این شهرستان هم اکنون با میانگین پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۸۵ درصد فعال است.
عبدالخانی با بیان اینکه این طرح ها با اعتباری بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در دست اجراست گفت: چمن تختی، چمن مصنوعی پاکوه، استخر بانوان، سالن آبشرین، آرو، چهار بیشه و تلخاب شیرین، زمین چمن گناوه، کلاغ نشین و آب انجیر از طرح های فعال در دست اجرا ورزشی این شهرستان است.
رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران گفت: هفت طرح ورزشی این شهرستان شامل چمن مصنوعی دیل، گبرستان، جهاد آباد، آبچیرک، چهار بیشه، پایگاه قهرمانی و پیست موتور سواری با میانگین پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۹۵ درصد غیرفعال است.
عبدالخانی گفت: ۶۵ میلیارد ریال اعتبار اولیه اختصاصی به این طرح هاست.
وی افزود: همچنین طرح ورزشی چمن مصنوعی شهید افراز با اعتباری بیش از هفت میلیارد ریال در حال بهره برداری است.
عبدالخانی اظهار داشت: ۳۶۰ میلیارد ریال از سال ۹۲ تاکنون برای زیر ساخت‌های ورزشی این شهرستان هزینه شده است.
وی ساخت ۲۶ چمن مصنوعی را از مهمترین این طرح ها اعلام کرد و گفت: از این تعداد چمن مصنوعی ۲۱ چمن از سوی وزارت نفت در مناطق کمتر توسعه یافته این شهرستان اجرا شد.
عبدالخانی گفت: هم اکنون ۱۶ سالن چند منظوره، ۳۰ چمن مصنوعی، یک واحد زورخانه باستانی، سه استادیوم ورزشی، پنج واحد اماکن ورزشی و یک پیست موتورسواری در این شهرستان وجود دارد.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.