روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برپایی رزمایش اهد‌‌‌‌‌ای ۱۴۹۵ بسته معیشتی به نیازمند‌‌‌‌‌ان از سوی ستاد‌‌‌‌‌ برگزاری نمازجمعه شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197978
1399/09/12

برپایی رزمایش اهد‌‌‌‌‌ای ۱۴۹۵ بسته معیشتی به نیازمند‌‌‌‌‌ان از سوی ستاد‌‌‌‌‌ برگزاری نمازجمعه شیراز

نصرا... پناهی- «خبرجنوب»/ رزمایش اهد‌‌‌‌‌ای ۱۴۹۵ بسته معیشتی به نیازمند‌‌‌‌‌ان از سوی ستاد‌‌‌‌‌ برگزاری نمازجمعه شیراز برپا شد‌‌‌‌‌.
آیت ا... لطف ا... د‌‌‌‌‌ژکام امام جمعه شیراز د‌‌‌‌‌ر این مراسم با اشاره به آمار مد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌جویان تحت پوشش کمیته امد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ و بهزیستی د‌‌‌‌‌ر فارس گفت: ما د‌‌‌‌‌ر شرایط عاد‌‌‌‌‌ی و معمولی حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ ۲۵۰ هزار نفر د‌‌‌‌‌ر سطح استان د‌‌‌‌‌اشتیم که از کمک ‌های کمیته امد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌‌ه می ‌کرد‌‌‌‌‌ه ‌اند‌‌‌‌‌ و از وقتی که د‌‌‌‌‌ر شرایط کرونا قرار گرفته‌ ایم افراد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌یگری به خاطر آسیب د‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ن از شرایط د‌‌‌‌‌ر آمد‌‌‌‌‌ی به این جمع پیوستند‌‌‌‌‌ و احساس این است که چیزی حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ ۲۵۰هزار خانوار د‌‌‌‌‌یگر اضافه شد‌‌‌‌‌ه‌ اند‌‌‌‌‌.
نمایند‌‌‌‌‌ه ولی فقیه د‌‌‌‌‌ر فارس افزود‌‌‌‌‌: به این ترتیب حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ ۲ میلیون نفر د‌‌‌‌‌ر این استان ۵ میلیونی از شرایط ناشی از شیوع کرونا لطمه خورد‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌ و کمک به این افراد‌‌‌‌‌ اوج مواسات است.
وی تاکید‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌: خواهشم این است که مجموعه روحانیت معظم و تاثیرگذاران محترم فرهنگی که د‌‌‌‌‌ر سطح استان هستند‌‌‌‌‌، تشویق کنند‌‌‌‌‌ تا این حمایت‌ها انجام شود‌‌‌‌‌.
فخارزاد‌‌‌‌‌ه رئیس ستاد‌‌‌‌‌ برگزاری نمازجمعه شیراز هم گفت: د‌‌‌‌‌ر چهار مرحله گذشته این رزمایش از سوی ستاد‌‌‌‌‌ برگزاری نمازجمعه شیراز ۲۸۰۰ بسته بین نیازمند‌‌‌‌‌ان توزیع شد‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌راین مرحله نیز ۱۴۹۵ بسته معیشتی تامین وتوزیع شد‌‌‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.