روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ورود شهرداری‌ها به ورزش، قانونمند می شود :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 198070
1399/09/13

ورود شهرداری‌ها به ورزش، قانونمند می شود

سید سلمان سامانی معاون وزیر کشور در پاسخ مکاتبه عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای ورزش همگانی در بودجه شهرداری ها شد . به گزارش خبرنگار «خبر جنوب» این خبر کوتاه نوید ورود قانونی شهرداری به عرصه ورزش را می دهد و امید است این گام اول مبنایی برای ورود کامل و قانونمند شهرداری‌ها به عرصه ورزش کشور باشد. این گام اول را باید به فال نیک گرفت و مسئولین ورزش همگانی در استان ها قطعاً همچون فارس که با مدیریت سیروس پاک فطرت همیشه پیشتاز در برنامه ها بوده ، از این فرصت استفاده بهینه خواهند کرد و شرایط را برای ورود شهرداری ها به ورزش فراهم می‌کنند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.