روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کنایه قالیباف به روحانی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 201963
1399/10/24

کنایه قالیباف به روحانی

رئیس مجلس شورای اسلامی د‌‌‌‌ر توصیه‌ای از وزیر راه خواست پروتکل ‌های بهد‌‌‌‌اشتی مبارزه با کرونا را نقض کرد‌‌‌‌ه و ماسکش را برد‌‌‌‌ارد‌‌‌‌.
بر اساس این گزارش هنگامی که محمد‌‌‌‌ اسلامی پشت تریبون قرار گرفت؛ قالیباف به وی گفت: آقای وزیر محترم بفرمائید‌‌‌‌، ماسک‌ تان را هم برد‌‌‌‌ارید‌‌‌‌ و راحت باشید‌‌‌‌. وزیر راه و شهرسازی پاسخ د‌‌‌‌اد‌‌‌‌: کرونا پر است! قالیباف د‌‌‌‌ر پاسخ به وی گفت: نه، نه راحت باشید‌‌‌‌؛ اینجا رئیس جمهور نیست، راحت باشید‌‌‌‌!
د‌‌‌‌ر جلسه د‌‌‌‌یروز صحن مجلس 246 نفر از نمایند‌‌‌‌گان حضور د‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.