روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جوجه‌تیغی! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202025
1399/10/24

جوجه‌تیغی!

روزنامه کیهان در ستون (گفت و شنود) خود نوشت: گفت: با وجود اینکه آمریکا و انگلیس در مبارزه با کرونا در میان همه کشورها بدترین شرایط را دارند و همه روزه نیز تعداد تلفات و مبتلایان در این دو کشور رو به افزایش است، هنوز هم برخی از غربگراهای داخلی اصرار دارند که از آمریکا و انگلیس واکسن بخریم! گفتم: این عده همان‌هایی هستند که به آمریکا پیشنهاد کرده بودند علیه ایران دست به تحریم‌های فلج‌کنندهبزند! گفت: دیلی‌میل نوشته در یک نظرسنجی ۶۰ درصد کارکنان بهداشتی آمریکا گفته‌اند به واکسن ساخت آمریکا اعتماد ندارند. وقتی خود مردم آمریکا، آنهم کارکنان مراکز بهداشتی به واکسن آمریکایی اعتماد ندارند، این کاسه‌لیس‌های داخلی برای همراهی و همسویی خود با دشمنان مردم ایران چه توضیح و توجیهی دارند؟!
گفتم: یک جوجه‌تیغی با یک کیوی در پارک کنار هم نشسته و دل داده و قلوه گرفته بودند. نگهبان پارک که
به آنها مشکوک شده بود از جوجه‌تیغی پرسید؛ شما با این کیوی چه نسبتی دارید؟ گفت؛ داداشمه، تازه از سربازی برگشته!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.