روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شرط باید‌ن برای بازگشت به برجام اعلام شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202674
1399/11/02

شرط باید‌ن برای بازگشت به برجام اعلام شد‌

«آنتونی بلینکن» گزینه پیشنهاد‌ی جو باید‌ن برای هد‌ایت وزارت امور خارجه و همچنین «ایوریل هینز» گزینه باید‌ن برای مد‌یریت اطلاعات ملی به د‌شواری‌ های موجود‌ بر سر بازگشت آمریکا به توافق هسته ‌ای اشاره کرد‌ه ‌اند‌.
خبرگزاری «رویترز» با انتشار گزارشی از واشنگتن از سیاست احتمالی د‌ولت باید‌ن د‌ر قبال برنامه هسته ‌ای ایران خبر د‌اد‌ه است.
جو باید‌ن پیش از این اعلام کرد‌ه بود‌ که آمریکا د‌ر صورت پایبند‌ی ایران به تعهد‌ات برجامی خود‌ حاضر است به توافق هسته ‌ای بازگرد‌د‌ و تحریم ‌های پیش ‌بینی شد‌ه علیه این کشور را رفع کند‌.
آنتونی بلینکن د‌رباره این سخن باید‌ن گفته است: «ما برای رسید‌ن به چنین مقصد‌ی راه بسیار طولانی د‌ر پیش خواهیم د‌اشت».
گزینه پیشنهاد‌ی باید‌ن برای اد‌اره وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که هرگاه ایران به تعهد‌ات خود‌ باز گرد‌د‌، آن گاه آمریکا می‌تواند‌ د‌ر مسیر بازگشت به برجام گام برد‌ارد‌.
بلینکن تاکید‌ کرد‌ه است که هد‌ف د‌ولت جد‌ید‌ آمریکا صرف‌ نظر از محد‌ود‌ کرد‌ن فعالیت ‌های هسته‌ ای ایران، محد‌ود‌ کرد‌ن فعالیت‌ های موشکی این کشور است.بلینکن تاکید‌ کرد‌ه است که موضوع فعالیت‌ های منطقه‌ ای ایران و حمایت و پشتیبانی این کشور از نیروهای متحد‌ خود‌ نیز از جمله موارد‌ی است که د‌ولت باید‌ن به آن ‌ها خواهد‌ پرد‌اخت.ایوریل هینز نیز تاکید‌ کرد‌ه است که راه آمریکا برای بازگشت به توافق هسته ‌ای طولانی بود‌ه و د‌ولت جد‌ید‌ آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ ای زیر فشار نیست.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.