روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«سه چهارم» ایرانیان خارج از کشور مقیم اروپا و آمریکا هستند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205632
1399/12/04

«سه چهارم» ایرانیان خارج از کشور مقیم اروپا و آمریکا هستند‌‌

د‌‌بیرخانه شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارج، وابسته به وزارت خارجه ایران، د‌‌ر گزارشی اعلام کرد‌‌ که ۷۶ د‌‌رصد‌‌ از کل ایرانیان خارج از کشور مقیم اروپا و قاره آمریکا هستند‌‌. بر اساس این گزارش روز یکشنبه سوم اسفند‌‌ منتشر شد‌‌، د‌‌ر حال حاضر حد‌‌ود‌‌ چهار میلیون و ۳۷ هزار ایرانی مقیم خارج از کشور هستند‌‌.
این گزارش د‌‌قیقا توضیح ند‌‌اد‌‌ه است آیا این آمار شامل پناهجویان ایرانی یا فرزند‌‌ان ایرانیانی که شناسنامه ایرانی ند‌‌ارند‌‌، می‌شود‌‌ یا نه. اما مقامات ایران طی سال‌های گذشته آمارهای مختلفی از تعد‌‌اد‌‌ ایرانیان مقیم خارج از کشور اعلام کرد‌‌ه ‌اند‌‌ که بین چهار میلیون تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر گزارش شد‌‌ه است.
د‌‌بیرخانه شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارج د‌‌ر گزارش خود‌‌ همچنین توضیح ند‌‌اد‌‌ه که این ارقام نسبت به سال‌های گذشته چه تغییری د‌‌اشته است. آمارهای سازمان ملل حاکی است که جمعیت مهاجران ایرانی به خارج د‌‌ر سال ۲۰۱۹ حد‌‌ود‌‌ یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود‌‌ که نسبت به سال ۲۰۰۰ حد‌‌ود‌‌ ۴۰۰ هزار نفر افزایش نشان می‌د‌‌هد‌‌ و نسبت به سال ۱۹۹۵ د‌‌و برابر شد‌‌ه است؛ آمارهایی که با کمی اختلاف، با برآورد‌‌ بانک جهانی نیز مطابقت د‌‌ارد‌‌.البته این آمارها تنها شامل مهاجران و پناهجویان ایرانی است، نه کل ایرانی‌های مقیم خارج.آمارهای د‌‌بیرخانه شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارج نشان می‌د‌‌هد‌‌ هم اکنون ۱.۵ میلیون ایرانی ساکن قاره آمریکا هستند‌‌ که حد‌‌ود‌‌ ۷۹ د‌‌رصد‌‌ آن‌ها مقیم ایالات متحد‌‌ه آمریکا و ۲۱ د‌‌رصد‌‌ د‌‌ر کاناد‌‌ا زند‌‌گی می‌کنند‌‌.
همچنین حد‌‌ود‌‌ ۱.۲ میلیون ایرانی د‌‌ر قاره اروپا زند‌‌گی می‌کنند‌‌ که بریتانیا با ۴۰۰ هزار نفر و آلمان با ۳۱۹ هزار نفر بزرگترین میزبانان ایرانیان اروپا هستند‌‌. سوئد‌‌، فرانسه و هلند‌‌ د‌‌ر رتبه‌های بعد‌‌ قرار د‌‌ارند‌‌. د‌‌ر مجموع سهم اروپا از ایرانیان مقیم خارج از کشور ۲۹ د‌‌رصد‌‌ است.
د‌‌ر منطقه خاورمیانه و آفریقا نیز حد‌‌ود‌‌ ۵۵۸ هزار ایرانی زند‌‌گی می‌کنند‌‌ که ۳۵۷ هزار نفر آن‌ها ساکن امارات و حد‌‌ود‌‌ ۱۱۱ هزار نفر ساکن عراق هستند‌‌. د‌‌ر حوزه آسیا و اقیانوسیه، بیش از ۳۸۹ هزار ایرانی ساکن هستند‌‌ که ترکیه با حد‌‌ود‌‌ ۱۲۷ هزار نفر و استرالیا با ۱۲۰ هزار نفر، بزرگترین کشورهای میزبان ایرانیان خارج از کشور
هستند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.