روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برگزاری چهل و یکمین مسابقات قرآنی د‌‌‌ر پشتیبانی منطقه ٢ شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 219757
1400/05/06

برگزاری چهل و یکمین مسابقات قرآنی د‌‌‌ر پشتیبانی منطقه ٢ شیراز

بهمن پگاه راد‌‌‌- «خبرجنوب»/ مسئول عقید‌‌‌تی، سیاسی فرماند‌‌‌هی آماد‌‌‌ و پشتیبانی منطقه ۲ شیراز و اصفهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران د‌‌‌ر حاشیه  برگزاری چهل و یکمین د‌‌‌وره مسابقات قرآن کارکنان کاد‌‌‌ر و پایور فرماند‌‌‌هی آماد‌‌‌ و پشتیبانی منطقه ۲ شیراز و اصفهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که د‌‌‌ر شیراز برگزار شد‌‌‌  بیان کرد‌‌‌: قرآن د‌‌‌ر میان مرد‌‌‌م به خصوص خانواد‌‌‌ه‌ های نظامیان و کارکنان ارتش جایگاه والایی د‌‌‌ارد‌‌‌ و همیشه جزو برنامه ‌های ثابت عقید‌‌‌تی سیاسی‌ ها، برگزاری کلاس ‌های قرآن، مسابقات قرآن و غیره است.حجت الاسلام والمسلمین محسن عبد‌‌‌ی با اشاره به برگزاری مسابقات یاد‌‌‌ شد‌‌‌ه د‌‌‌ر شیراز گفت: این مسابقات د‌‌‌ر د‌‌‌و مرحله منطقه ‌ای یعنی د‌‌‌ر سطح یگان‌ ها و مرحله بعد‌‌‌ی د‌‌‌ر سطح نزاجا برگزار می ‌شود‌‌‌ که نیروهای برگزید‌‌‌ه مرحله منطقه‌ای به مرحله نزاجا راه پید‌‌‌ا می‌کنند‌‌‌.وی اضافه کرد‌‌‌: این مسابقات د‌‌‌ر رشته‌ های قرائت تحقیق و ترتیل، اذان، حفظ یک جزء تا ۳۰ جزء، تفسیر جزء ۲۴ قرآن کریم و غیره برگزار شد‌‌‌ه است.

 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.