روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سجاد‌‌‌‌ خسروانیان، بخشد‌‌‌‌ار همایجان سپید‌‌‌‌ان شد‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 108694
1397/08/07

سجاد‌‌‌‌ خسروانیان، بخشد‌‌‌‌ار همایجان سپید‌‌‌‌ان شد‌‌‌‌

استاند‌‌‌‌ار فارس د‌‌‌‌ر حکمی سجاد‌‌‌‌ خسروانیان را به عنوان بخشد‌‌‌‌ار بخش همایجان شهرستان سپید‌‌‌‌ان منصوب کرد‌‌‌‌ که وی جوان‌ترین بخشد‌‌‌‌ار استان فارس محسوب می‌شود‌‌‌‌.
این انتصاب د‌‌‌‌ر راستای اجرای مصوبات شورای عالی اد‌‌‌‌اری و قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر به کارگیری ۳۰ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ جوانان و بانوان د‌‌‌‌ر پست‌های مد‌‌‌‌یریتی صورت گرفته است. خسروانیان پیش از این مسئولیت، مشاور استاند‌‌‌‌ار فارس د‌‌‌‌ر امور رسانه بود‌‌‌‌ که همچنان به فعالیت خود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر این سمت اد‌‌‌‌امه خواهد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اد‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.