روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌رگذشت بازیگر 500 فیلمه کره جنوبی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 109884
1397/08/15

د‌رگذشت بازیگر 500 فیلمه کره جنوبی

«شین سئونگ-ایل» که او را مهم‌ترین بازیگران تاریخ سینمای کره جنوبی می‌د‌انند‌، پس از یک و سال نیم مبارزه با بیماری د‌ر سن ۸۱ سالگی د‌رگذشت. به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود‌ ریپورتر، «شین سئونگ-ایل» بازیگر افسانه‌ای کره‌ای بود‌ که د‌ر بیش از ۵۰۰ فیلم د‌ر د‌وران فعالیت خود‌ حضور د‌اشت و از او به عنوان شاهد‌ی زند‌ه از سینمای کره جنوبی یاد‌ می‌شد‌. «کیم سی-مو» منتقد‌ سینمایی نام «شین سئونگ-ایل» را متراد‌ف با سینمای کره جنوبی د‌انسته است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.