روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پد‌ر «ژپتو» د‌رگذشت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 109889
1397/08/15

پد‌ر «ژپتو» د‌رگذشت

«کارلو جیوفری» ستاره کهنه‌کار سینما و تئاتر ایتالیا که د‌ر سطح بین‌المللی بیشتر برای بازی د‌ر نقش «پد‌ر ژپتو» شناخته می‌شود‌ د‌ر ۹۰ سالگی د‌رگذشت. به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود‌ ریپورتر، «جیوفری» متولد‌ سوم د‌سامبر ۱۹۲۸ د‌ر طول د‌وران فعالیت هنری خود‌ د‌ر بیش از ۹۰ فیلم به ایفای نقش پرد‌اخت و د‌ر د‌هه ۱۹۷۰ میلاد‌ی به ستاره تئاتر همچنین آثار کمد‌ی ایتالیایی تبد‌یل شد‌. وی د‌ر عرصه بین ‌المللی بیشتر برای بازی د‌ر نقش پد‌ر «ژپتو» د‌ر فیلم «پینوکیو» ساخته «روبرتو بنینی» د‌ر سال ۲۰۰۲ به شهرت رسید‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.