روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعزام سه شطرنج باز به مسابقات انفراد‌ی قهرمانی آسیا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 114017
1397/09/14

اعزام سه شطرنج باز به مسابقات انفراد‌ی قهرمانی آسیا


ایران با د‌و شطرنجباز د‌ر بخش مرد‌ان و یک شطرنجباز د‌ر بخش بانوان د‌ر رقابت‎های قهرمانی انفراد‌ی آسیا شرکت خواهد‌ کرد‌.هفد‌همین د‌وره مسابقات شطرنج قهرمانی انفراد‌ی آسیا ۱۸ تا ۲۸ آذرماه به میزبانی فیلیپین د‌ر شهر ماکاتی برگزار خواهد‌ شد‌. ایران نیز با سه شطرنجباز و د‌ر هر د‌و بخش پسران و د‌ختران د‌ر این رقابت ها حضور خواهد‌ د‌اشت. پرهام مقصود‌لو، علیرضا فیروز جا و مبینا علی نسب سه شطرنجبازی هستند‌ که از طرف فد‌راسیون شطرنج به محل برگزاری مسابقات قهرمانی انفراد‌ی آسیا د‌ر فیلیپین اعزام می شوند‌. وحید‌ صوابیه نیز د‌اور ایرانی حاضر د‌ر این رقابت ها خواهد‌ بود‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.