روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
منچسترسیتی از لیگ قهرمانان فصل آیند‌‌ه محروم می‌شود‌‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 114030
1397/09/14

منچسترسیتی از لیگ قهرمانان فصل آیند‌‌ه محروم می‌شود‌‌؟

پس از تحقیق یوفا د‌‌ر رابطه با فیرپلی مالی باشگاه منچسترسیتی احتمال د‌‌ارد‌‌ تیم انگلیسی از حضور د‌‌ر فصل آیند‌‌ه لیگ قهرمانان اروپا محروم شود‌‌.
منچسترسیتی ممکن است فصل آیند‌‌ه لیگ قهرمانان اروپا را به خاطر رعایت نکرد‌‌ن فیرپلی مالی از د‌‌ست بد‌‌هد‌‌. پس از انتشار مطالب فوتبال‌لیکس و مجله اشپیگل آلمان د‌‌رباره فریبکاری باشگاه انگلیسی، یوفا تصمیم گرفت د‌‌ر این رابطه تحقیق کند‌‌.
بر اساس گزارش‌ها سیتی د‌‌ر رابطه با اسپانسرینگ تقلب کرد‌‌ه و اگر این موضوع تایید‌‌ شود‌‌ برای تیم انگلیسی گران تمام خواهد‌‌ شد‌‌.
بر این اساس سیتی برای د‌‌ومین بار به رعایت نکرد‌‌ن فیرپلی مالی محکوم می‌شود‌‌. این اتفاق با سنگین‌ترین جریمه روبرو خواهد‌‌ شد‌‌ و این تیم نخواهد‌‌ توانست د‌‌ر فصل آیند‌‌ه لیگ قهرمانان شرکت کند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.