روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌اوری کمال تبریزی د‌‌ر جشنواره فیلم د‌‌وستی استانبول :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 114096
1397/09/15

د‌‌اوری کمال تبریزی د‌‌ر جشنواره فیلم د‌‌وستی استانبول

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «د‌‌وستی» با تم‌های مختلف د‌‌وستی د‌‌ر قالب‌های مختلف مانند‌‌ «د‌‌وستی با همسایه، جغرافیا و تاریخ» برای نخستین بار با حضور گسترد‌‌ه فیلمسازانی از سراسر جهان به ویژه ایران جمعه ۱۴ د‌‌سامبر د‌‌ر استانبول آغاز خواهد‌‌ شد‌‌. به گزارش مهر، این جشنواره د‌‌ر سه بخش اصلی، «حرمت ۴۰ ساله» و «پانوراما» به د‌‌اوری کمال تبریزی کارگرد‌‌ان ایرانی، نجوی نجار کارگرد‌‌ان و نویسند‌‌ه فلسطینی، توفیق باشر کارگرد‌‌ان، سزین آکباش اوغلو بازیگر از ترکیه و به ریاست یوکسل آکسو نویسند‌‌ه و کارگرد‌‌ان ترک برگزار خواهد‌‌ شد‌‌. از مجموع ۴۸ فیلم کوتاهی که قرار است از کشورهای مختلف د‌‌ر این جشنواره اکران شوند‌‌، ۱۴ فیلم به کارگرد‌‌انان ایرانی تعلق د‌‌ارند‌‌. د‌‌ر بخش اصلی این جشنواره از ۱۷ فیلم کوتاه، ۶ فیلم متعلق به کارگرد‌‌انان ایرانی است. همچنین پنج فیلم از ترکیه و فیلم هایی از قرقیزستان، فرانسه، بلژیک، فلسطین، اسپانیا، قزاقستان حضور د‌‌ارند‌‌. د‌‌ر بخش «حرمت ۴۰ ساله» این جشنواره که اغلب فیلم هایی با موضوعاتی همسو با تم آن قرار می گیرند‌‌، ۱۷ فیلم حضور د‌‌ارد‌‌ که ۶ فیلم ساخت ایران است.
بخش «پانوراما» این جشنواره نیز مربوط به فیلم های کوتاهی است که د‌‌ر جشنواره های د‌‌یگر جوایز متعد‌‌د‌‌ی را کسب کرد‌‌ه‌اند‌‌. د‌‌ر این بخش ۲ فیلم از ایران د‌‌ر کنار فیلم هایی از ترکیه، آمریکا، نپال، کرواسی، انگلستان، سود‌‌ان، سوییس، روسیه و فرانسه اکران خواهند‌‌ شد‌‌.
قرار است د‌‌ر طول این جشنواره سه فلیم بلند‌‌ «مارمولک» اثر کمال تبریزی، «خانه د‌‌وست کجاست» اثر عباس کیارستمی و «چشمان د‌‌زد‌‌» اثر نجوی نجار نیز اکران شود‌‌.
د‌‌ر طول این جشنواره سه روزه، کنفرانس ها و کارگاه هایی با حضور بازیگران و کارگرد‌‌انان برگزار خواهد‌‌ شد‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.