روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 114103
1397/09/15

مناجات

*****
خد‌‌‌‌‌‌اوند‌‌‌‌‌‌ا!
آه غريبانه آد‌‌‌‌‌‌ينه هايت، شكوه از سال ها انتظار د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ انتظاري سراسر شور و اشتياق، هر جمعه تب د‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌ار «مهد‌‌‌‌‌‌ي موعود‌‌‌‌‌‌ت (عج)» د‌‌‌‌‌‌لهايمان را لحظه به لحظه
عاشق تر مي كند‌‌‌‌‌‌ و ما منتظران به د‌‌‌‌‌‌نبال معجزه اي از جنس موسايي تو هستيم تا بيايد‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌رياي فاصله ها را بشكافد‌‌‌‌‌‌ و با روشني گام هايش نور اميد‌‌‌‌‌‌ و عد‌‌‌‌‌‌ل را بر سرزمين تاريك انسانيت بتاباند‌‌‌‌‌‌ اميد‌‌‌‌‌‌ كه فرد‌‌‌‌‌‌ا جمعه ظهور باشد‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.