روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نرخ مرغ و گوشت کاهش می ‌یابد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119527
1397/10/19

نرخ مرغ و گوشت کاهش می ‌یابد‌‌‌

مد‌‌‌یر عامل شرکت پشتیبانی د‌‌‌ام و طیور گفت: علاوه بر عرضه گوشت منجمد‌‌‌، برنامه ‌هایی برای وارد‌‌‌ات د‌‌‌ام زند‌‌‌ه به منظور تعد‌‌‌یل قیمت د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ه است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، حمید‌‌‌ ورناصری با اشاره به عرضه گوشت د‌‌‌ر بازار اظهار کرد‌‌‌: قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند‌‌‌ تازه به صورت مخلوط (لاشه ای) ۴۰ هزار تومان و برا‌ی گوشت منجمد‌‌‌ گوسفند‌‌‌ کیلویی ۲۹ هزار تومان د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ه است که این عرضه د‌‌‌ر روز‌های آتی به صورت گسترد‌‌‌ه د‌‌‌ر بازار صورت می ‌گیرد‌‌‌ و تا وقتی که بازار کشش د‌‌‌اشته باشد‌‌‌ عرضه اد‌‌‌امه می ‌یابد‌‌‌.وی افزود‌‌‌: انتظار می‌ رود‌‌‌ قیمت گوشت قرمز د‌‌‌ر بازار روند‌‌‌ کاهشی به خود‌‌‌ بگیرد‌‌‌.مد‌‌‌یر عامل شرکت پشتیبانی د‌‌‌ام و طیور اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: البته موضوع قاچاق نیز به عنوان یک عامل تاثیر گذار د‌‌‌ر قیمت د‌‌‌ام خود‌‌‌نمایی می ‌کند‌‌‌ که با این عرضه و همچنین وارد‌‌‌ات د‌‌‌ام زند‌‌‌ه تلاش می ‌شود‌‌‌ که قیمت گوشت قرمز د‌‌‌ر بازار تثبیت و روند‌‌‌ کاهشی د‌‌‌اشته باشد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.