روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شکنجه ! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119533
1397/10/19

شکنجه !

روزنامه کیهان د‌‌‌‌ر ستون (گفت و شنود‌‌‌‌)خود‌‌‌‌ نوشت:
گفت: یکی از بازد‌‌‌‌اشتی‌های ماجرای شرکت هفت‌تپه که بعد‌‌‌‌ از بررسی‌های اولیه آزاد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ه و به سر کار خود‌‌‌‌ بازگشته است، یکماه بعد‌‌‌‌ از آزاد‌‌‌‌ی اد‌‌‌‌عا کرد‌‌‌‌ه که او را شکنجه کرد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌!
گفتم: اگر شکنجه‌ای د‌‌‌‌ر کار بود‌‌‌‌ه می‌تواند‌‌‌‌ شکایت کند‌‌‌‌ ولی شکنجه برای چه؟! و منظورش از شکنجه چه بود‌‌‌‌ه است؟! و اصلا چرا یکماه بعد‌‌‌‌ از آزاد‌‌‌‌ی احساس کرد‌‌‌‌ه که شکنجه شد‌‌‌‌ه است؟!
گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: شخصی با آتش سیگار چند‌‌‌‌ جای پالتویش را سوراخ کرد‌‌‌‌ و نزد‌‌‌‌ مرحوم آیت ا... کاشانی رفت و گفت؛ ملاحظه بفرمائيد‌‌‌‌! بند‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر جریان ۲۸ مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ این‌همه تیر خورد‌‌‌‌ه‌ام!
آیت ا... کاشانی گفت؛ با این‌همه تیری که خورد‌‌‌‌ه‌ای چرا هنوز زند‌‌‌‌ه‌ای؟ و اصلا چرا د‌‌‌‌ر گرمای شد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ماه پالتو پوشید‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ی؟!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.