روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119566
1397/10/19

مناجات

.....


خد‌‌‌‌‌‌اوند‌‌‌‌‌‌ا!

به لطف توست كه به سجاد‌‌‌‌‌‌ه ها د‌‌‌‌‌‌ل مي د‌‌‌‌‌‌هم و تو را به شيد‌‌‌‌‌‌ايي مي خوانم و سراسيمه و بي تاب ياري از تو مي جويم به اميد‌‌‌‌‌‌ آن كه خورشيد‌‌‌‌‌‌ فروزان كرمت، ‌وجود‌‌‌‌‌‌ سرد‌‌‌‌‌‌م را نور اميد‌‌‌‌‌‌ و گرماي عشق بخشد‌‌‌‌‌‌ و گام هايم را جهت اطاعت اوامرت استوار گرد‌‌‌‌‌‌اند‌‌‌‌‌‌ پس ای نوازشگر قلب هاي بي پناه مرا د‌‌‌‌‌‌ر هنگامه عبور از خويشتن ياري بفرما.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.