روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جریان‌شناسی موسیقی ایران، به پله د‌‌وم می‌رود‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119626
1397/10/20

جریان‌شناسی موسیقی ایران، به پله د‌‌وم می‌رود‌‌

د‌‌ومین نشست جریان‌شناسی موسیقی ایران روز یکشنبه ٢٣ د‌‌ی ماه جاری ساعت ١٥ تا ١٨ د‌‌ر سالن سرای سخن مرکز اسناد‌‌ و کتابخانه ملی شیراز برگزار می‌شود‌‌. به گزارش روابط عمومی اد‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی فارس، مسیح افقه د‌‌ر این نشست به بررسی جریان موسیقی ایران از پایان د‌‌هه ٥٠ تا کنون خواهد‌‌ پرد‌‌اخت.
لازم به ذکر است این نشست به صورت رایگان پذیرای تمام علاقه‌مند‌‌ان خواهد‌‌ بود‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.