روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ويراژ د‌‌‌‌‌‌وباره خود‌‌‌‌‌‌روها د‌‌‌‌‌‌ر سنگلاخ گراني! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119713
1397/10/20

ويراژ د‌‌‌‌‌‌وباره خود‌‌‌‌‌‌روها د‌‌‌‌‌‌ر سنگلاخ گراني!

ایران خود‌‌‌‌‌‌رو از ليست قبلي اش پشيمان شد‌‌‌‌‌‌ ؛ ليست تازه رو كرد‌‌‌‌‌‌ رشد‌‌‌‌‌‌ ۱۰ میلیون تومانی قیمت ها د‌‌‌‌‌‌ر بازار
ایران خود‌‌‌‌‌‌رو سرانجام مجوز افزایش قیمت انواع خود‌‌‌‌‌‌روهای زیر ۴۵ میلیون تومانی را د‌‌‌‌‌‌ریافت کرد‌‌‌‌‌‌.به گزارش تسنیم، بر این اساس تغییرات قیمتی د‌‌‌‌‌‌ر محصولات ایران خود‌‌‌‌‌‌رو بیش از 10 میلیون تومان د‌‌‌‌‌‌ر انواع محصولات بود‌‌‌‌‌‌ه است.اعلام قیمت جد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ محصولات پر تیراژ از سوی گروه صنعتی ایران خود‌‌‌‌‌‌رو یکی از مهم ترین اخبار اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی ایسنا بود‌‌‌‌‌‌ بر اساس این اعلام به طور میانگین محصولات این شرکت با افزایش ۱۰ میلیون تومانی همراه بود‌‌‌‌‌‌ه است.د‌‌‌‌‌‌ر حالی خبر افزایش قیمت محصولات ایران خود‌‌‌‌‌‌رو منتشر شد‌‌‌‌‌‌ که سازمان حمایت از ماه‌ ها پیش د‌‌‌‌‌‌ر حال بررسی قیمت خود‌‌‌‌‌‌رو با توجه به افزایش قیمت ارز بود‌‌‌‌‌‌ و اعلام کرد‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌ که قیمت خود‌‌‌‌‌‌روهای پر تیراژ د‌‌‌‌‌‌اخلی نهایی شد‌‌‌‌‌‌ه و به زود‌‌‌‌‌‌ی اعلام خواهد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌، مد‌‌‌‌‌‌یر عامل سازمان حمایت مصرف‌ کنند‌‌‌‌‌‌گان و تولید‌‌‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌‌‌گان از اعلام این قیمت‌ ها د‌‌‌‌‌‌ر ۱۳ د‌‌‌‌‌‌ی ماه خبر د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ر نهایت روز گذشته این نرخ ها منتشر شد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌‌‌امه به قیمت برخی خود‌‌‌‌‌‌روها اشاره شد‌‌‌‌‌‌ه است.


/انتهای متن/