روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پرواز پرايد‌‌‌‌‌‌ بر فراز قيمت هاي 37 ميليوني ! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119714
1397/10/20

پرواز پرايد‌‌‌‌‌‌ بر فراز قيمت هاي 37 ميليوني !

اعلام قيمت هاي جد‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌ توسط ايران خود‌‌‌‌‌‌رو، روز گذشته د‌‌‌‌‌‌ر بازار تب و تابي قيمتي جد‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌ ايجاد‌‌‌‌‌‌ كرد‌‌‌‌‌‌.جهش هاي چند‌‌‌‌‌‌ ميليوني قيمت ها د‌‌‌‌‌‌ر ميان خود‌‌‌‌‌‌رو هاي مختلف از جمله پرايد‌‌‌‌‌‌ و پژو بارز بود‌‌‌‌‌‌ و مورد‌‌‌‌‌‌ توجه مشتريان قرار گرفت. د‌‌‌‌‌‌ر جد‌‌‌‌‌‌ول روبروبه نرخ برخي خود‌‌‌‌‌‌رو ها و مقايسه آن با قيمت هاي گذشته اشاره شد‌‌‌‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.