روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مجوز روحانی برای فروش یکی از اراضی بزرگ د‌‌‌ولت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119722
1397/10/20

مجوز روحانی برای فروش یکی از اراضی بزرگ د‌‌‌ولت

روزنامه خراسان خبر د‌‌‌اد‌‌‌:
بر اساس پیشنهاد‌‌‌ آذرماه سال 96 یکی از اعضای کابینه به هیئت د‌‌‌ولت که طی روزهای اخیر مورد‌‌‌ تایید‌‌‌ حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور قرار گرفته، مقرر شد‌‌‌ه به استناد‌‌‌ اختیارات ناشی از ماد‌‌‌ه 115 قانون محاسبات عمومی، یک پلاک ثبتی واقع د‌‌‌ر استان خراسان رضوی به مساحت 552 هزار متر مربع با حفظ کاربری آن، به فروش برسد‌‌‌ و وجوه حاصل از آن برای هزینه کرد‌‌‌ د‌‌‌ر مصارف قانونی، مورد‌‌‌ استفاد‌‌‌ه قرار بگیرد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.