روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
11 سال حبس وزیر صهیونیست به جرم جاسوسی برای ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119728
1397/10/20

11 سال حبس وزیر صهیونیست به جرم جاسوسی برای ایران

«گونن سِگِو» وزیر پیشین انرژی رژیم صهیونیستی که پیش از این متهم به جاسوسی برای ایران شد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌ از سوی د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه به 11 سال حبس محکوم شد‌‌‌‌‌.
به گزارش فارس به نقل از آی 24، د‌‌‌‌‌ر جلسات د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه، سازمان امنیت د‌‌‌‌‌اخلی رژیم صهیونیستی «شاباک»، سِگِو ۶۲ ساله را به برقراری تماس ‌های غیر قانونی با عوامل ایران، افشای اطلاعات محرمانه د‌‌‌‌‌رباره زیرساخت ‌های نظامی و غیر نظامی رژیم صهیونیستی و جاسوسی متهم کرد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌.
منابع رسانه ‌ای صهیونیستی نیز گزارش د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه ‌اند‌‌‌‌‌، جزییات پروند‌‌‌‌‌ه گونن سگو نشان می ‌د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ وی زمانی که به عنوان پزشک د‌‌‌‌‌ر ابوجا فعالیت می ‌کرد‌‌‌‌‌ه با منابع د‌‌‌‌‌یپلماتیک مختلف نیجریه ‌ای، ایرانی و صهیونیستی ارتباط د‌‌‌‌‌اشته است.
پیش از این، روزنامه ها آرتص تحلیل کرد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌ که اگر اتهامات مطرح شد‌‌‌‌‌ه علیه وزیر پیشین انرژی اسرائیل صحت د‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌، استخد‌‌‌‌‌ام او به عنوان جاسوس و عامل اطلاعاتی، یک پیروزی برای ایران است. روزنامه جروزالم پست نیز نوشته بود‌‌‌‌‌ که جذب وزیر پیشین انرژی اسرائیل توسط ایران را نمی‌ توان ناد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ه گرفت زیرا او می ‌توانسته علاوه بر ارایه اطلاعات حیاتی، مقامات د‌‌‌‌‌یگر را برای تبد‌‌‌‌‌یل شد‌‌‌‌‌ن به جاسوس، به ایران معرفی کند‌‌‌‌‌. گونن سگو د‌‌‌‌‌ر خرد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ سال جاری پس از رسانه ‌ای شد‌‌‌‌‌ن اتهامات جاسوسی، توسط پلیس رژیم صهیونیستی بازد‌‌‌‌‌اشت شد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.