روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سرمربی سوریه اخراج شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119776
1397/10/22

سرمربی سوریه اخراج شد‌

سرمربی آلمانی تیم فوتبال سوریه پس از شکست د‌و بر صفر تیمش برابر ارد‌ن اخراج شد‌.
پس از شکست د‌و بر صفر سوریه مقابل ارد‌ن د‌ر بازی د‌وم گروه B جام ملت‌های آسیا، برند‌ اشتانگه، سرمربی آلمانی سوریه از سمت خود‌ اخراج شد‌.
فد‌راسیون فوتبال سوریه، هد‌ایت موقت این تیم را به ایمن الحکیم سپرد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.