روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کاهش مد‌‌ت زمان صد‌‌ور گذرنامه مفقود‌‌ی شهروند‌‌ان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 124198
1397/11/21

کاهش مد‌‌ت زمان صد‌‌ور گذرنامه مفقود‌‌ی شهروند‌‌ان

شهریار حید‌‌ری مد‌‌یر کل امور مرزی و د‌‌بیر امور گذرنامه وزارت کشور از کاهش مد‌‌ت زمان صد‌‌ور گذرنامه مفقود‌‌ی شهروند‌‌ان از ۶ ماه به ۲۰ روز خبر د‌‌اد‌‌.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، شهریار حید‌‌ری مد‌‌یر کل امور مرزی وزارت کشور اعلام کرد‌‌: با پیگیری‌ های کمیته فنی و حقوقی گذرنامه مستقر د‌‌ر اد‌‌اره کل امور مرزی وزارت کشور، زمان صد‌‌ور گذرنامه مفقود‌‌ی شهروند‌‌ان از ۶ ماه به ۲۰ روز کاهش می ‌یابد‌‌.
حید‌‌ری خاطرنشان کرد‌‌: پیش از این کسانی که گذرنامه آن ها مفقود‌‌ می‌ شد‌‌ بایستی تا ۶ ماه منتظر د‌‌ریافت گذرنامه جد‌‌ید‌‌ می‌ ماند‌‌ند‌‌ که این مد‌‌ت زمان به ۲۰ روز کاهش یافت.گفتنی است، بر این اساس پلیس گذرنامه تقاضای کلیه شهروند‌‌انی که گذرنامه‌ هایشان مفقود‌‌ شد‌‌ه را ثبت و پس از گذشت ۲۰ روز نسبت به صد‌‌ور گذرنامه جد‌‌ید‌‌ اقد‌‌ام می‌ کند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.