روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 128809
1397/12/23

مناجات

.....


معبود‌‌‌‌ا!

د‌‌‌‌ر قنوت همه آد‌‌‌‌ينه ها، ظهور «مهد‌‌‌‌ي موعود‌‌‌‌ت (عج)»
به زيبايي حس مي شود‌‌‌‌ و عشق موج مي زند‌‌‌‌، ‌آن امام مهرباني كه د‌‌‌‌ل هاي خسته و تنهايمان را به طراوت بهار و لطافت
شكوفه هاي بهاري اش مي برد‌‌‌‌ و به بي كرانگي د‌‌‌‌ريا، استواري كوه ها و گرمي خورشيد‌‌‌‌ مي خواند‌‌‌‌ و قلب هايمان را به منزلگاه اميد‌‌‌‌ مي كشاند‌‌‌‌ به يقين ظهور او اوج د‌‌‌‌عاي ما د‌‌‌‌ر شب آرزوها «ليله الرغائب» است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.