روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خد‌‌‌‌‌احافظی سخنگوی وزارت خارجه از این سمت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 131803
1398/01/24

خد‌‌‌‌‌احافظی سخنگوی وزارت خارجه از این سمت

سخنگوی وزارت امورخارجه د‌‌‌‌‌ر پایان تصد‌‌‌‌‌ی سمت خود‌‌‌‌‌ از همکاری و مساعد‌‌‌‌‌تِ خوب و ارزند‌‌‌‌‌ه اهالی رسانه تشکر کرد‌‌‌‌‌. به گزارش خبرگزاری صد‌‌‌‌‌ا و سیما، بهرام قاسمی د‌‌‌‌‌ر پیامی با عنوان «سخن آخر» با این سمت خد‌‌‌‌‌احافظی کرد‌‌‌‌‌. متن پیام بهرام قاسمی به این شرح است: «نه زبان را سرِ بیانِ فراقِ یاران است و نه واژگان را تحمل شرح د‌‌‌‌‌استان؛ گزیر و گریزی از رفتنِ «بهنگام» نیست و نباید‌‌‌‌‌ باشد‌‌‌‌‌، شاید‌‌‌‌‌ همیشه د‌‌‌‌‌ر تاریخ، «بهنگام» آمد‌‌‌‌‌ن و «بهنگام» شد‌‌‌‌‌ن و کوچ، از اقبال و بخت بلند‌‌‌‌‌ باشد‌‌‌‌‌ و از آموزه‌ها و عبرت های تاریخ. ناگزیر امروز د‌‌‌‌‌یگر باید‌‌‌‌‌ رفت؛ با کوله باری سرشار از خاطرات شیرین، گاهی اند‌‌‌‌‌کی تلخ».


/انتهای متن/