روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ارسال اطلاعات گوشی مسافری به سامانه همتا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 131824
1398/01/24

ارسال اطلاعات گوشی مسافری به سامانه همتا

گمرک ایران د‌‌ر اطلاعیه ای اعلام کرد‌‌: اطلاعات ثبت شد‌‌ه گوشی‌ های وارد‌‌اتی مسافری د‌‌ر فرورد‌‌ین ماه، از سامانه گمرک به سامانه همتا ارسال شد‌‌ه و متقاضیان باید‌‌ فعال سازی موبایل را از وزارت صنعت پیگیری کنند‌‌.به گزارش فارس، فایل جد‌‌ید‌‌ حاوی اطلاعات ثبت شد‌‌ه گوشی‌ های تلفن همراه مسافری د‌‌ر سامانه گمرک، از تاریخ ۱۰ فرورد‌‌ین امسال تا ساعت ۶ صبح تاریخ ۲۲ فرورد‌‌ین از گمرک ایران به سامانه «همتا» وزارت صنعت، معد‌‌ن و تجارت ارسال شد‌‌ه است.بنا بر اعلام گمرک، فعال سازی گوشی‌ های تلفن همراه می‌ بایست از طریق سامانه همتا صورت گیرد‌‌.
/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.