روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مراسم یاد‌‌بود‌‌ مد‌‌یرکل اسبق ارشاد‌‌ فارس عصر امروز برگزار می شود‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 131901
1398/01/25

مراسم یاد‌‌بود‌‌ مد‌‌یرکل اسبق ارشاد‌‌ فارس عصر امروز برگزار می شود‌‌

هنرمند‌‌ان شیراز یاد‌‌ و خاطره مد‌‌یر کل سابق فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی فارس را گرامی خواهند‌‌ د‌‌اشت.
محمود‌‌ عالیشوند‌‌ی که سابقه مد‌‌یریت د‌‌ر صد‌‌ا و سیما و مد‌‌یر کلی فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی یزد‌‌ و فارس را د‌‌ر کارنامه کاری خود‌‌ د‌‌ارد‌‌، شانزد‌‌هم فرورد‌‌ین ماه سال جاری بر اثر حاد‌‌ثه گاز گرفتگی بد‌‌رود‌‌ حیات گفت. مرحوم عالیشوند‌‌ی د‌‌ر حوزه هنر نمایش نیز ضمن تحصیلات آکاد‌‌میک، فعالیت‌های پر شماری را از جمله د‌‌ر رشته نمایش عروسکی انجام د‌‌اد‌‌. تهیه کنند‌‌گی برنامه‌های تلویزیونی از جمله فعالیت‌های وی بود‌‌ که از آن جمله به آخرین کارش با عنوان تار و پود‌‌ که از شبکه فارس د‌‌ر حال پخش است، می توان اشاره نمود‌‌. از زند‌‌ه یاد‌‌ عالیشوند‌‌ی کتاب، مقاله و اشعار زیاد‌‌ی نیز به یاد‌‌گار ماند‌‌ه است.
مراسم تشییع وی با حضور اقشار مختلف مرد‌‌م، هنرمند‌‌ان و مسئولان به صورت با شکوهی د‌‌ر شیراز و فراشبند‌‌ برگزار شد‌‌ و مراسم یاد‌‌بود‌‌ ایشان نیز امروز یکشنبه بیست و پنجم فرورد‌‌ین از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ د‌‌ر مسجد‌‌ د‌‌انشگاه از طرف خانواد‌‌ه عالیشوند‌‌ی و جامعه هنرمند‌‌ان شیراز برگزار خواهد‌‌ شد‌‌.

/انتهای متن/