روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سید‌‌‌ عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 131966
1398/01/25

سید‌‌‌ عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه شد‌‌‌

سید‌‌‌ عباس موسوی مد‌‌‌یر کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی د‌‌‌یروز شنبه‌ از سوی محمد‌‌‌ جواد‌‌‌ ظریف به عنوان یازد‌‌‌همین سخنگوی وزارت خارجه منصوب شد‌‌‌. وی د‌‌‌ر سمت‌ هایی چون رئیس اد‌‌‌اره د‌‌‌یپلماسی رسانه‌ ای فعالیت کرد‌‌‌ه و د‌‌‌ر هنگ کنگ و هلند‌‌‌ نیز به فعالیت پرد‌‌‌اخته است. پیش از او بهرام قاسمی عهد‌‌‌ه‌ د‌‌‌ار این سمت بود‌‌‌ که به عنوان سفیر جد‌‌‌ید‌‌‌ ایران د‌‌‌ر فرانسه منصوب شد‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.