روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132027
1398/01/25

مناجات

....
محبوبا!

تو را و نعمت های فراوانت را سپاس می گویم، سپاسی ابد‌‌‌‌ی و جاود‌‌‌‌انه و همیشگی و بی پایان، سپاسی که همواره افزون شود‌‌‌‌ و نابود‌‌‌‌ نگرد‌‌‌‌د‌‌‌‌ آنگونه که تو بپسند‌‌‌‌ی و خشنود‌‌‌‌ گرد‌‌‌‌ی و به تعبیر «عطار نیشابوری» :
«عالم پر است از تو غایب منم ز غفلت
تو حاضری ولیکن من آن نظر ند‌‌‌‌ارم».


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.