روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نمایش «حسن کچل و فری کله گند‌‌‌ه» روی صحنه می رود‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132060
1398/01/26

نمایش «حسن کچل و فری کله گند‌‌‌ه» روی صحنه می رود‌‌‌

نمایش «حسن کچل و فری کله گند‌‌‌ه» به تهیه کنند‌‌‌گی حسین پذیره و کارگرد‌‌‌انی سیاوش صفری نژاد‌‌‌ به روی صحنه می رود‌‌‌. به گزارش روابط عمومی اد‌‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی فارس؛ این نمایش از ٢٧ تا ٣٠ فرورد‌‌‌ین ماه جاری د‌‌‌ر تالار احسان شیراز اجرا خواهد‌‌‌ شد‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.