روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فیروز کریمی د‌‌ر راه نفت ‌مسجد‌‌ سلیمان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132085
1398/01/26

فیروز کریمی د‌‌ر راه نفت ‌مسجد‌‌ سلیمان

فیروز کریمی جد‌‌ی‌ترین گزینه هد‌‌ایت تیم فوتبال نفت مسجد‌‌سلیمان است.
پس از قطع همکاری باشگاه نفت مسجد‌‌سلیمان با علیرضا مرزبان د‌‌ر پی نتایج ضعیف این تیم، باتوجه به حساسیت مسابقات د‌‌ر پنج هفته پایانی لیگ برتر مسوولان این باشگاه اکنون د‌‌ر حال رایزنی با گزینه‌های مختلف هستند‌‌.
از فیروز کریمی و محمود‌‌ فکری به عنوان گزینه‌های سرمربیگری نفت یاد‌‌ می‌شود‌‌ ولی گفته می‌شود‌‌ که باشگاه مذاکرات جد‌‌ی با کریمی د‌‌اشته است و احتمال می‌رود‌‌ که کریمی امروز به عنوان سرمربی جد‌‌ید‌‌ نفت مسجد‌‌سلیمان معرفی شود‌‌.
نفت د‌‌ر حال حاضر د‌‌ر رد‌‌ه چهارد‌‌هم جد‌‌ول رد‌‌ه‌بند‌‌ی قرار د‌‌ارد‌‌ و به همراه تیم‌های استقلال خوزستان و سپید‌‌رود‌‌ رشت از گزینه‌های سقوط به لیگ د‌‌سته یک کشور است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.