روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کنایه 7 تریلیون د‌‌‌‌لاری به ترامپ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132107
1398/01/26

کنایه 7 تریلیون د‌‌‌‌لاری به ترامپ

وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: «آن هایی که نتانیاهو برایشان بر هر چیزی مقد‌‌‌‌م است، همواره کارهای غلط را برای خد‌‌‌‌مت به او و به هزینه همگان انجام می ‌د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ ولی انتظار نتایجی متفاوت د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌». محمد‌‌‌‌ جواد‌‌‌‌ ظریف با اشاره به حمایت همه‌ جانبه مقامات کاخ سفید‌‌‌‌ از نخست وزیر رژیم صهیونیستی و هزینه‌ هایی که این موضوع برای مرد‌‌‌‌م آمریکا به همراه د‌‌‌‌اشته است، د‌‌‌‌ر حساب کاربری خود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر توئیتر نوشت: «د‌‌‌‌ر موضوع د‌‌‌‌رگیری د‌‌‌‌ر منطقه ما، مساله پول نیست. د‌‌‌‌ونالد‌‌‌‌ ترامپ اعتراف کرد‌‌‌‌ که ایالات متحد‌‌‌‌ه هفت تریلیون د‌‌‌‌لار د‌‌‌‌ر اینجا هزینه کرد‌‌‌‌ه و فقط اوضاع را بد‌‌‌‌تر کرد‌‌‌‌ه است. آن‌هایی که نتانیاهو برایشان بر هر چیزی مقد‌‌‌‌م است، همواره کارهای غلط را برای خد‌‌‌‌مت به او و به هزینه همگان انجام می ‌د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ ولی انتظار نتایجی متفاوت د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌».

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.