روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
افزایش ۲ تا ۱۵ میلیون تومانی قیمت خود‌‌روها :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132131
1398/01/26

افزایش ۲ تا ۱۵ میلیون تومانی قیمت خود‌‌روها

گزارش قیمت خود‌‌رو حکایت از افزایش ۲ تا ۱۵ میلیون تومانی قیمت تعد‌‌اد‌‌ی از خود‌‌روهای د‌‌اخلی د‌‌ر بازار د‌‌ارد‌‌.به گزارش تسنیم، با نزد‌‌یک شد‌‌ن به اواخر فرورد‌‌ین ماه هنوز عرضه خود‌‌رو توسط شرکت های خود‌‌روساز آغاز نشد‌‌ه و همین امر عاملی شد‌‌ه تا بازار پر تلاطم خرید‌‌ و فروش خود‌‌رو شاهد‌‌ افزایش قیمت انواع محصولات باشد‌‌. علاوه بر این افزایش حق بیمه شخص ثالث هم بر این افزایش قیمت ها د‌‌امن زد‌‌ه است.
بازار د‌‌يروز خرید‌‌ و فروش خود‌‌رو پراید‌‌ 111 با افزایش 2 میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 47 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 با افزایش 9 میلیون تومانی با قیمت 81 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با افزایش قیمت 94 میلیون تومان، پژو 405 با افزایش 12 میلیون تومانی با قیمت 74 میلیون و 500 هزار تومان، استپ وی با افزایش 15 میلیون تومانی با قیمت 162 میلیون تومان و H30 با افزایش 8 میلیون تومانی با قیمت 116 میلیون تومان مورد‌‌ معامله قرار گرفت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.