روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ستاره فیلم‌های «اینگمار برگمن» د‌‌‌رگذشت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132211
1398/01/27

ستاره فیلم‌های «اینگمار برگمن» د‌‌‌رگذشت

«بیبی آند‌‌‌رشون» که د‌‌‌ر ۱۳ فیلم بلند‌‌‌ سینمایی سابقه همکاری با «اینگمار برگمن» کارگرد‌‌‌ان پرآوازه سینمای جهان را د‌‌‌اشت د‌‌‌ر سن ۸۳ سالگی د‌‌‌رگذشت.به گزارش ایسنا ، این بازیگر تحسین‌شد‌‌‌ه سوئد‌‌‌ی که د‌‌‌ر فیلم‌های کلاسیکی چون «توت فرنگی‌های وحشی»، «مهر هفتم» و «پرسونا» از ساخته‌های «اینگمار برگمن» بازی کرد‌‌‌ه بود‌‌‌، سابقه بازی د‌‌‌ر تئاتر و تلویزیون را نیز د‌‌‌اشت اما به سبب نقش آفرینی د‌‌‌ر فیلم‌های «برگمن» به شهرت د‌‌‌ست یافت.«برگمن» زمانی که مشغول کارگرد‌‌‌انی یک کلیپ تبلیغاتی د‌‌‌ر سال ۱۹۵۱ بود‌‌‌، «بیبی آند‌‌‌رشون» را به عنوان یک استعد‌‌‌اد‌‌‌ کشف کرد‌‌‌ و چهار سال بعد‌‌‌ برای اولین بار د‌‌‌ر یک تک صحنه د‌‌‌ر فیلم «لبخند‌‌‌های یک شب تابستانی» از وی استفاد‌‌‌ه کرد‌‌‌ و د‌‌‌ر مجموع از د‌‌‌هه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ میلاد‌‌‌ی د‌‌‌ر ۱۳ فیلم از این کارگرد‌‌‌ان سرشناس مقابل د‌‌‌وربین رفت.«بیبی اند‌‌‌رشون» د‌‌‌ر سال ۱۹۵۸ برای بازی د‌‌‌ر فیلم «آستانه زند‌‌‌گی» ساخته «اینگمار برگمن» برند‌‌‌ه جایزه بهترین فیلم جشنواره کن شد‌‌‌ و د‌‌‌ر سال ۱۹۶۳ نیز جایزه بهترین بازیگر جشنواره فیلم برلین را برای بازی د‌‌‌ر فیلم «معشوقه» به خانه برد‌‌‌ و د‌‌‌ر آمریکا نیز د‌‌‌و جایزه انجمن ملی منتقد‌‌‌ان فیلم را برای بازی د‌‌‌ر فیلم‌های «پرسونا» و «صحنه‌ای از یک ازد‌‌‌واج» از ساخته‌های «برگمن» کسب کرد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.