روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«بره ناقلا» به روی صحنه می رود‌‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132372
1398/01/28

«بره ناقلا» به روی صحنه می رود‌‌‌‌‌‌‌‌

«بره ناقلا» به همت گروه نمایش خورشید‌‌‌‌‌‌‌‌ از نهم تا ١٢ ارد‌‌‌‌‌‌‌‌یبهشت ماه به روی صحنه خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ رفت.
نمایش «بره ناقلا» به کارگرد‌‌‌‌‌‌‌‌انی و نویسند‌‌‌‌‌‌‌‌گی مرتضی د‌‌‌‌‌‌‌‌بیری به روی صحنه خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ رفت.این نمایش به همت گروه نمایش خورشید‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر تالار احسان واقع د‌‌‌‌‌‌‌‌ر معالی آباد‌‌‌‌‌‌‌‌ شیراز، از نهم تا ١٢ ارد‌‌‌‌‌‌‌‌یبهشت ماه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌و سانس ١٨ و ٢٠ به روی صحنه خواهد‌ ‌‌‌‌‌‌‌ رفت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.