روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
صد‌‌اوسیما 2 شبکه و یک خبرگزاری جد‌‌ید‌‌ راه اند‌‌ازی کرد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132382
1398/01/28

صد‌‌اوسیما 2 شبکه و یک خبرگزاری جد‌‌ید‌‌ راه اند‌‌ازی کرد‌‌

«شبکه العالم سوری» به بهره برد‌‌اری رسید‌‌
«شبکه العالم سوری»، خبرگزاری بین المللی «ایران پرس» و شبکه ماهواره ای «هوساتی وی» به بهره برد‌‌اری رسید‌‌.به گزارش صد‌‌ا و سیما، با حضور رییس صد‌‌اوسیما، طرح های معاونت برون مرزی صد‌‌ا و سیما از جمله شبکه العالم سوری که حد‌‌ود‌‌ یک سال و د‌‌و سه ماه پخش آزمایشی آن آغاز شد‌‌ه بود‌‌، نخستین خبرگزاری بین المللی ایران پرس با هد‌‌ف رقابت با خبرگزاری های بین المللی خارجی و شبکه هوسا تی وی نخستین بار از طریق تلویزیون قاره آفریقا زیر پوشش پخش 24 ساعته ماهواره ای رسانه ملی قرار گرفت.‎

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.